1. Infokonkursy.pl jest serwisem internetowym który zbiera i udostępnia na swoich łamach konkursy , loterie , akcje promocyjne itp. zamieszczone przez organizatorów w różnych mediach informacyjnych.

 2. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i ogólnie dostępne.

 3. Użytkownik, który chce korzystać z serwisu musi posiadać:

  • dostęp do sieci Internet

  • program służący do przeglądania jej zasobów

  • oraz zaakceptować pliki cookie.

 4. W serwisie zamieszczone są odnośniki do innych stron www i treści które nie są częścią Serwisu,

  • dany konkurs / loteria jest produktem utworzonym przez firmę / osobę zewnętrzną.

 5. Użytkownik którzy sam prezentuje konkurs w serwisie jest zobowiązany do dokonania wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne, zgodne z prawem i dobrymi obyczajami.

 6. Publikacja konkursu proponowanego przez użytkownika odbywa się po jego zatwierdzeniu przez Serwis ( który zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji konkursu bez podania przyczyny).

 7. Administratorzy Serwisu nie odpowiadają za treści zawarte na tych stronach, za żadne kwestie związane z przebiegiem konkursów , akcji promocyjnych lub loterii ani nie mogą występować jako strona w sporach ich dotyczących.

 8. W przypadku pytań dotyczących danych akcji zachęcamy do zapoznania się z regulaminami znajdującymi się na stronie organizatora danej akcji.

 9. Wszystkie dokumenty, artykuły, informacje, zdjęcia grafiki itp. zamieszczane na stronach Serwisu są własnością intelektualną autorów i nie mogą być przez osoby do tego nieupoważnione w żaden sposób kopiowane i powielane.

 10. Użytkownik może składać do Administratora (biuro@infokonkursy.pl) uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu.

 11. Życzymy Ci szczęścia w pozyskiwaniu nagród i odwiedzaj nas codziennie.