1. Infokonkursy.pl jest serwisem internetowym który zbiera i udostępnia na swoich łamach konkursy , loterie , akcje promocyjne itp. zamieszczone przez organizatorów w różnych mediach informacyjnych.
 2. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i ogólnie dostępne.
 3. Użytkownik, który chce korzystać z serwisu musi posiadać :
  • dostęp do sieci Internet
  • program służący do przeglądania jej zasobów
  • oraz zaakceptować pliki cookie.
 4. W serwisie zamieszczone są odnośniki do innych stron www i treści które nie są częścią Serwisu,
  • dany konkurs / loteria jest produktem utworzonym przez firmę / osobę zewnętrzną .
 5. Administratorzy nie odpowiadają za treści zawarte na tych stronach, za żadne kwestie związane z przebiegiem konkursów , akcji promocyjnych lub loterii ani nie mogą występować jako strona w sporach ich dotyczących .
 6. W przypadku pytań dotyczących danych akcji zachęcamy do zapoznania się z regulaminami znajdującymi się na stronie organizatora danej akcji.
 7. Wszystkie dokumenty, artykuły, informacje, zdjęcia grafiki itp. zamieszczane na stronach Serwisu są własnością intelektualną autorów i nie mogą być przez osoby do tego nieupoważnione w żaden sposób kopiowane i powielane .
 8. Użytkownik może składać do Administratora (biuro@infokonkursy.pl) uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu.
 9. Życzymy Ci szczęścia w pozyskiwaniu nagród i odwiedzaj nas codziennie.