Ważny do: 2021-03-01

Konkurs jest adresowany wyłącznie do uczniów szkół średnich, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Autorkami i autorami prac konkursowych mogą zostać tylko osoby, które nie przekroczyły 20 roku życia.

 

 

Nagroda

Nagrody (w każdej z kategorii osobne i równorzędne) w tegorocznej edycji Konkursu wynoszą:

  1. Nagroda pierwsza: 1200 PLN
  2. Nagroda druga: 800 PLN
  3. Nagroda trzecia: 500 PLN

W niniejszej edycji Konkursu przewidziano przyznanie nagród specjalnych: autorki i autorzy najlepszych prac nadesłanych spoza Polski mają szansę na uzyskanie zwolnienia z opłaty za pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrody specjalne mogą zostać przyznane w każdej z czterech konkursowych kategorii.

 

Jak wziąć udział

W tej edycji konkurs rozgrywać się będzie w czterech kategoriach – poezji, prozy, przekładu literackiego i etiudy filmowej.

I. W dziedzinie poezji zapraszamy do nadsyłania pięciu wierszy o dowolnej długości i tematyce.

II. Konkurs prozatorski obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej łącznie 16 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 2000 znaków na stronę).

III. Konkurs translatorski dotyczy przekładu wiersza Adrienne Rich XIII (Dedications) z tomu An Atlas of the Difficult World: Poems, 1988-1991 (1991) z języka angielskiego na język polski. Tekst znajduje się w załączeniu.

IV. W konkursie na etiudę filmową zapraszamy do stworzenia filmowej interpretacji dzieła literackiego. Szczegółowy regulamin tej kategorii znajduje się w załączeniu.

Prace – wyłącznie w wersji elektronicznej, w pliku PDF – prosimy przesyłać na nasz adres email organizatora, wskazując w temacie maila, której kategorii dotyczy zgłoszenie. Oprócz pracy do przesyłki elektronicznej prosimy dołączyć osobny plik PDF z dodatkowymi informacjami, które zawierać będą: imię i nazwisko autorki lub autora pracy – bez godła, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, klasę; a także imię i nazwisko opiekuna literackiego, jego adres e-mail, adres szkoły.

Ponadto warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie przez uczestnika Konkursu – a w przypadku, gdy jest on niepełnoletni, również przez jego rodzica lub opiekuna prawnego – pisemnych oświadczeń.

 

Weź udział Regulamin

Łut szczęścia

Dni do końca: 30

LOTERIA WYGRAJ 3 TOYOTY OD GELLWE

Last minute

Dni do końca: 0

DUPLO Inspiruje, wygraj torebkę Batycki, perfumy Douglas