Ważny do: 2019-06-07

  • konkurs adresowany do uczestników powyżej 15 roku życia,
  • tematyka prac dowolna,
  • prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:
    – poezja (zestaw do 5 wierszy),
    – proza (1 utwór – maksymalnie 10 stron znormalizowanego druku – na 1 stronie ok. 1800 znaków ze spacjami).

 

Nagroda

Pula nagród 8.000 zł – o podziale decyduje jury powołane przez organizatora

 

Jak wziąć udział

Utwory, opatrzone godłem (z dołączoną w zaklejonej kopercie kartą uczestnictwa oznaczoną tym samym godłem), należy nadsyłać do organizatora w czterech egzemplarzach (wyłącznie wydruk komputerowy lub maszynopis formatu A4) w terminie do 7 czerwca 2019 r.

 

Weź udział Regulamin

Łut szczęścia

Dni do końca: 12

Majowy konkurs o damski zegarek Daniel Wellington

Last minute

Dni do końca: 1

Konkurs z Canpol dla dzieci na FB i blogu