Nieaktualny

Ważny do: 2021-02-15

Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach.

Uczestnikami konkursu mogą być zespoły projektowe uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela).

 

 

Nagroda

Nagrody przyznawane są dla szkoły.

W konkursie przewidziano jedną nagrodę główną w formie pieniężnej w wysokości 100 000,00 zł.

oraz od dwóch do pięciu wyróżnień w formie pieniężnej każde po 5000,00 zł

 

Jak wziąć udział

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i przesłanie do organizatora mini planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i ewentualnie jej bezpośredniego sąsiedztwa (otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp.).

Mini plan adaptacji do zmian klimatu, należy przygotować wypełniając formularz konkursowy on-line, który zawiera szczegółowy opis zadania konkursowego, jego wzór stanowi załącznik do regulaminu.

 

Weź udział

Łut szczęścia

Dni do końca: 30

Na wspólne chrupanie Star – idealne chwile ?

Last minute

Dni do końca: 1

MILKA – Bądź sercem z naszymi – 100.000 zł