Ważny do: 2022-09-30

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili swoje prace w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2022 r.

 

 

Nagroda

za pracę magisterską:

1 szt. – nagroda pieniężna 8 000,00 PLN;
1 szt. – nagroda pieniężna 5 000,00 PLN;
1 szt. – nagroda pieniężna 3 000,00 PLN;

za rozprawę doktorską:
1 szt. – nagroda pieniężna 16 000,00.PLN;
1 szt. – nagroda pieniężna 10 000,00.PLN;
1 szt. – nagroda pieniężna 6 000,00 PLN.

 

Jak wziąć udział

Do konkursu można zgłaszać prace i rozprawy z dziedziny nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych oraz prace i rozprawy interdyscyplinarne (w tym badania porównawcze), których tematyka poświęcona jest takim zagadnieniom jak: współczesne społeczeństwo obywatelskie i jego przejawy, aktywność obywatelska, organizacje pozarządowe, wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy.

Zgłoszenia pracy/rozprawy do konkursu może dokonać autor pracy/rozprawy lub jej promotor albo recenzent po uzyskaniu pisemnej zgody autora na zgłoszenie pracy/rozprawy.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie, które otrzymały ocenę co najmniej bardzo dobrą.

Zgłoszeń można dokonywać korzystając z formularza zgłoszenia i wzoru zaświadczenia. Wymagane jest również wypełnienie i nadesłanie kwestionariusza osobowego dla uczestników.

 

Weź udział Regulamin

Łut szczęścia

Dni do końca: 3

Festiwal Rockowizna 2022 – Bilety do wygrania!

Last minute

Dni do końca: 0

Tak pachnie wygrana z Bref – 10.000 PLN