Nieaktualny

Ważny do: 2021-10-22

Nagroda

1 szt. – nagroda finansowa w wysokości 1500 zł

1 szt. – nagroda finansowa w wysokości 1200 zł

1 szt. – nagroda finansowa w wysokości 1000 zł

Wernisaż i ogłoszenie wyników nastąpi w czasie trwania XVI Dni Jana Pawła II: 15-18 listopada 2021 r.

 

Jak wziąć udział

Politechnika Krakowska zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym, którego temat:

„Ku pojednaniu”

– to hasło tegorocznego wydarzenia.

Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane. Nie dopuszcza się do Konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej jakości technicznej.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie cztery prace (format minimum 30×40 cm) lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca.

Prace konkursowe należy dostarczyć pocztą (w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym je przed zniszczeniem) na adres organizatora, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” (lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

 

Weź udział Regulamin

Łut szczęścia

Dni do końca: 3

Moja świąteczna ozdoba – najładniejsze wianki i stroiki

Last minute

Dni do końca: 1

Wygraj pasek HOOKD – pewny chwyt telefonu